HELU Uploader là một công cụ lưu trữ trực tuyến. Bất kỳ thành viên nào của HELU đều có thể sử dụng công cụ này để lưu trữ hình ảnh, tài liệu, âm thanh, ...

Điểm khác biệt của
HELU Uploader là tự động phân loại tệp tin khi bạn upload, cho phép xác định quyền riêng tư hay công cộng đối với mỗi tệp tin lưu trữ và HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ.

Ở giai đoạn thử nghiệm,
HELU Uploader dành cho mỗi tài khoản 100MB dung lượng để lưu trữ trực tuyến. Khi cung cấp chính thức, chúng tôi sẽ mở rộng không gian lưu trữ đồng thời cho phép upload nhiều tệp tin cùng lúc.

Mọi thông tin phản hồi về công cụ lưu trữ trực tuyến H
ELU Uploader các bạn vui lòng thảo luận tại đây.
Coupon Tiếp Thị Gia Đình